Regler & villkor

Jag har läst och godkänner Kristinehamn Hockeyteam (nedan kallat KHT) och Simplify Solutions AB (nedan kallat Simplify) allmänna villkor.

Allmänna Villkor

1. Allmänt
Genom att använda kht.hockeytore.nu och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument.

Produkter eller tjänster tillhandahålls på kht.hockeytore.nu vid en viss given tidpunkt och är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

2. Priser och avgifter
De priser som anges på kht.hockeytore.nu är inklusive lagstadgad mervärdesskatt, och exklusive fraktkostnaden.

3.Beställning/upprättande av avtal
Du kan göra dina beställningar via kht.hockeytore.nu.
Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt.

4. Leverans

Simplify iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt. Simplify strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Leverans beräknas ske upp till 5 veckor.

5.  Betalningssätt

Du kan betala för dina varor på de olika sätt som presenteras på kht.hockeytore.nu.

6. Färger
Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper och färger. Färgen du ser på kht.hockeytore.nu är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

7. Garanti

Om de varor du har köpt är defekta, tillämpar Simplify gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast om detta genom att maila till shop@hockeystore.nu.

8. Innehavare av rättigheter
Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på kht.hockeytore.nu, tillhör KHT. All användning av kht.hockeytore.nu eller dess innehåll är förbjudet utan tillåtelse av KHT och Simplify.